Entrepenør - fra start til mål

Mardahl Maskin entrepenør

Vi har kapasitet og erfaring til å være med på alle typer anlegg – store som små.

Bildet viser innkjøringa til STENA Recycling sitt anlegg på Grønøra, Orkanger. Her hadde vi totalentreprisen på alt grunnarbeide og ferdigstlling av uteområdene.
Her kan du se mer om dette prosjektet.

Spesielle ferdigheter: 
Entrepenør, grunnarbeid, stabling betongvegg

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020