Effektiv riving og sanering

Riving av bygg betyr at en må håndtere alle fraksjonene bygget består av på betryggende og forskriftsmessig måte. Det er nettopp for å ivareta de økende kravene som stilles til miljø, helse og sikkerhet at vi har investert i utsyr og maskiner som er ekstra egnet til formålet.
Vi kan dermed tilby riving og sortering på en slik måte at du som oppdragsgiver er sikret at oppdraget gjennomføres "etter boka" raskt og effektivt.

Over ser du eksempel på riveoppdrag vi har utført (Bildet er fra riving i forbindelse med utvidelse av OTIsentret, Orkanger).

 

Spesielle ferdigheter: 
Riving, sanering
Kunde: 
OTIsentret

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020