Vi strør på harde livet

Shovel med stragregat

Nå er det skikkelig glatt ute, men vi er i full beredskap og er ute med utstyr for å strø.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020