Vi søker avdelingsleder - entreprenøravdelingen

Mardahl er miljøfyrtån-bedriftrdahl maskin søker avdelingsleder entrepenøravdelingen

Entreprenøravdelingen sysselsetter ca 30 personer i det operative, og deler stabsressurser med Mardahl Maskin AS. Arbeidsområdene er tomtegraving, veibygging og tradisjonell entreprenørdrift. 

Som avdelingsleder har du det overordnede personal- og driftsansvaret for avdelingen, og har tre prosjektledere rapporterende direkte til deg. Du må selv påregne å være operativ i prosjekter, delta i anbud og kalkulering, samt ha tett og god dialog med alle kunder. Er du interessert, eller kjenner noen som kan være aktuelle, gå inn på FINN.NO for mer info.

 

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020