Tverradkomsten blir tryggere

Mardahl maskin grunnarbeid
Det anlegges ny sykkelbane og mer fortau
  • Mardahl maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin veiarbeid

I forbindelse med at OTIsentret fikk godkjent den store utvidelsen av sentret, satte rekkefølgebestemmelene i kommunen krav om at eierne måtte forestå forbedring av Tverradkomsten.
Det er dette vi nå er i ferd med å utføre. Det blir en stor forbedring når det gjelder sikkerhet og trivsel langs denne ganske trafikkerte veistubben, ikke minst for gåene og syklister.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020