Straks helg - dekke til først

Viggo, Trond, Renatas og Even står på før helga kommer
Viggo, Trond, Renatas og Even står på før helga kommer

Midt i det som blir veien/gatetunet ved Gartnerihagen anlegger vi en kum, med bl. a vanntilførsel.

Karene står på, det er snart helg - og ikke lenge til påske!

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020