Spenstig på Svorkmo [film]

Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
Borehullene har kurs 6 meter under elva og mot skolen på Svorkmo
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utfører kommunaltekniske anlegg
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid

Oppdragsgiver Orkdal Kommune har et stort engasjement for å få renset all kloakk i Kommunen. Vi er med som underentrepenør i den spennende jobben med å bore under Orkla og Thamshavnbanen for å legge rør for vann avløp, strøm og bredbånd.

I en artikkel i Avisa ST sier Roar Johansen ved teknisk avd.i kommunen:

Vi borer ledninger under elva, dermed unngår vi inngrep i Orkla. Samtidig legges det rør til både høyspent og eventuell fremtidig fiber. Man kan si at vi oppgraderer hele området når det gjelder infrastruktur.

Mardahl Maskin er til stede med nødvendig maskinutrustning for å assistere de aktuelle firmaene med alt av graving og logistikk inne på anleggsområdene. Otto Østhus fra kommunen er med i dag også, og noen av filmklippene er lånt fra han. En annet lokal bedrift i sving på prosjektet er Kongensvoll Plast as, og de har jobben med å skjøte sammen transportable lengder plastrør til lange nok strekk.

Det er Steg Entrepenør as som har hovedentreprisen, og de har leid inn det som behøves av underentrepriser for å få jobben gjort.
Første del av den underjordiske strekningen har meget vanskelige grunnforhold, og første forsøk på å komme under Thamshavnbanen her i våres stoppet opp.
Nå i høst gjøres nytt forsøk, med annen metode, Br. Myhre as driver 3 nå solide stålrør i riktig retning inn i den vanskelige grunnen under Thanshavnbanen.
Deretter bores det videre med en avansert borerigg som presist lager et borehull i en svak bue 6 meter under Orkla, før det dukker opp på riktig plass på den andre siden av elva. Det er Steg Entrepenørs samarbeidspartner Østergaard as i Danmark som utfører denne delen av jobben.

Vi har satt sammen en film som viser hvordan det gikk med 2. forsøk på å krysse under elv og jernbane:

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020