Se vårt nye knuse/sorteringssverk i aksjon for Norsk Kylling [film]

Mardahl tenker gjenvinning
Her ser vi det nye knuse- og sorteringsverke ved vårt gjenvinningssenter
  • Mardahl tenker gjenvinning
  • Mardahl tenker gjenvinning
  • Mard tenker gjenvinning
  • Mardahl tenker gjenvinning
  • Mardahl tenker gjenvinning
  • Mardahl tenker gjenvinning

Vi har investert igjen - ganske mye. Det nye knuse/gjenvinnings/sorteringsverket er allerede i full virksomhet.

Med dette utstyret på plass kan vi ta på oss betydelige oppdrag for kunder der det oppstår deponimasser, noe som gjerne har vært en ren kostnad for kunden - og ofte et miljøproblem.
I stedet behandler vi massene ved vårt gjenvinningssenter på Grønøra Vest og produserer masser kunden har nytte av i prosjektet.

Her er en film som raskt viser hvordan vi gjør det under oppdraget vi har med alt utomhus hos Norsk Kylling:

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020