Rivingsmaskin ankommet

Rivningsmaskina kom til gards i dag med utstyr som sorteringsklipe, magnet, betongknuser og stålsaks. Nå er vi godt istand til å påta oss ethvert rivingsoppdrag du måtte ha.

Den nye maskina sammen med den øvrige maskinparken vår setter oss istand til å utføre rivings- og saneringsoppgaver effektiv og komplett.

Kontakt Jørund (901 67 794) eller Geir (917 11 111) for mer info.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020