Riving for større OTIsentret

Fuchs i full virksomhet med sortering ved OTIsentret
Fuchs i full virksomhet med sortering ved OTIsentret
  • Fuchs i full virksomhet med sortering ved OTIsentret
  • Maskinføreren har fantastisk oversikt og kontroll, i og med at styrhuset kan heves og senkes etter behov.
  • Fuchs i full virksomhet med sortering ved OTIsentret

Alle de gamle bygningene i bakkant av OTIsentret skal rives for å gjøre plass til nybygget som skal romme de nye storhandelsaktørene på sentret.

Dette er en perfekt jobb der den nye Fuchs-maskina virkelig kommer til sin rett!

Riving er ikke som tidligere, da en bare "fikk fjernet" alt uten videre omtanke for miljø og gjenbruk, vi har heldigvis kommet litt lenger enn som så. Alt av materiell sorteres omhyggelig, slik at alle de gamle bygningsmaterialene blir tatt hånd om på forsvarlig og forskriftsmessig vis. 

Nøye sortering har også en økonomisk side; jo renere fraksjoner i hver konteiner, jo lavere kostnad ved levering til videre bearbeiding.

Vi har et fantastisk redskap i den nye Fuchs-maskina, med uovertruffen rekkevidde og god oversikt for maskinføreren, går jobben raskt, trygt og effektivt.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020