Riving av enebolig [film]

Orkla Bygg skal bygge nye leiligheter og vi er på plass med FUCHS'N

På oppdrag fra Orkla Bygg river vi denne eneboligen i Fannrem/Fannremsmoen, like ved Motunet (tildligere Mosentret).

Vi er på plass med vår FUCHS-maskin for å utføre effektiv og skånsom riving. Alle fraksjoner fra bygget sorteres og havner i riktig container, noe som kreves for å få levert til deponering. Orkla Bygg har to mann som arbeider på plassen idag. Tomta skal etterhvert gi plass til nybygg med leiligheter.

Og her er et par minutter film fra Fannremsmoen:

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020