Remegården

Remegården
Asfaltering pågår.
  • Remegården
  • Remegården
  • Remegården

Remegården går i svart. Vi er endelig i gang med asfaltering rundt Remegården. Gangsoner for publikum og grøntareal vestside og sørside ferdigstillels først.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020