Overvannet skal bort

Trond konsentret her!
Trond konsentret her!
  • Trond konsentret her!
  • I maskina sitter lærling Karstein Røvde, mens Atle Ekli følger spent med
  • Noah Johansen bak kummen
  • Det blir endel maskiner i sving!
  • Selv midt ute på en åker er det godt med ledninger og rør fra før som ikke skal skades!

Arbeidslaget ved Gartnerihagen går i dybden. Her settes sandfangkummer og det legges rør for å lede overvann bort fra områdene som etterhvert skal bli adkomstvei til området.

Arbeidsleder Atle Ekli og karene finner både grus og leire –og som vanlig mye nedgravd kabel og ror som det må taes hensyn til!
Men det skal blir supert her når vi får fylt over med masser igjen. Da skal det bli fin og stabil vei her.

Du kan lese mer om prosjektet i en artikkel i Avisa-st. De har også en artikkel som presenterer boligkomplekset Gartnerihagen.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020