Ny vei ved Gammelosen

Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
Oversiktsbilde viser den nye veien ved Gammelosen
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid

Vi jobber med ny vei fra Gammelosbrua og sørover, en vei som kommer helt inntil jordvollen som skjermer friluftsområdet Gammelosen fra industrien og havna.

Nå har prosjektet kommet så langt at asfalteringa er i full gang. Etter planen åpner den nye veien fredag 30. juni, og den gamle veien som går langs gjerdet til Technip FMCs "rørgate" blir stengt.

På aktivitetskartet ser du hvor vi jobber for tiden.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020