Miljøfyrtårn

Mardahl er miljøfyrtån-bedrift
Ordfører Oddbjørn bang overrekker miljøfyrtån-plaketten til daglig leder Geir Mardahl

Egentlig gikk prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert rimelig greit, sier HMS/KS-ansvarlig Inge Mardahl. 

Det er en skikkelig runde med jobbing som må gjøres, men gjennom våre "krevende" kunder er vant til å bli satt krav til. Ikke bare når det gjelder gjennomføring av selve oppdragene, men også med tanke på dokumentasjon og oppfølging opp mot prosedyrene kundene har.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Vi er stolte over være Miljøfyrtårn, og vi er sikre på at det kommer til å gagne oss, og ikke minst kundene våre.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020