Maskinene på plass i Kleivan

Foto: komtilorkanger.no

Det er helt supert å være i gang med grunnarbeidene på et av de største boligfeltene i Orkdal de senere årene.

Her skal vi ordne med moderne og varig infrastruktur for feltet. Da skal det bygges veier, det skal etableres vann og avløp, og gatelys og bredbånd (fiber) skal på plass. Et stort og komplekst oppdrag, akkurat som vi i Mardahl Maskin liker det. Se mer om Kleivan boligfelt her.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020