Kleivan boligfelt

Ny bru over Kvamsbekken

Fundamentene for brua til Kleivan boligfelt ble støpt ferdig før ferien.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020