I natt kom det mye snø

Men vi kjører på med alt tilgjengelig mannskap og holder gater, fortau og private plasser ryddet.
Det ble ikke mange pauser på mannskapet i natt, det er bra sikkert. I følge YR er det snakk om 30 cm med snø, men det er store lokale variasjoner.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020