Haldorgården er i gang

Mardahl maskin grunnarbeid
Vi har startet opp grunnarbeidet

I regi av Salvesen & Thams bygges nå Haldorgården, og allerede nå er det klart at Skatteetaten skal inn i 1.etg. Vi utfører tomtegraving og øvrig utomhusarbeide på dette prosjektet

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020