Fra Svorkmo til Vormstad legges rør [film]

Mardahl maskin grunnarbeid
Otto Østhus og Einride Asbøll, Orkdal Kommune sammen med maskinfører Svein Haugen
  • Mardahl maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin grunnarbeid

På oppdrag fra Orkdal Kommune har vi i hele vinter jobbet med å legge rør som bringer avløp fra Svorkmo-området ned til resnseanlegget på Vormstad.

En omfattende jobb, bl.annet har vi krysset Orkla 2 steder. Her har STEG Entrepenør utført såkalt "styrt boring" under elva. Samme medtode er benyttet også tidligere i dette prosjektet (her ser du hvordan det gikk til). Både når vi graver konvensjonelt og med "styrt boring" er det fokus på å minimalisere inngrep i naturen.

Vi treffer også på Anne Haug hos Fylkeskommunen, som arbeider med å dokumenterer kulturminner for den videre traséen. 2 gamle kokegroper dukket opp her!

Se filmen:

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020