Follo Park

Da ble det planert for plen rundt husene på Follo Park.
Gjenstår noe byggearbeider før vi får gjort oss helt ferdig med plena og begynne å planere for asfaltering.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020