Avløpsledning for Norsk kylling - kortreist gjenbruk av skog [film]

Vi jobber med avløpsledninger for Norsk Kyllings nye anlegg i Orkanger
Vi jobber med avløpsledninger for Norsk Kyllings nye anlegg i Orkanger
  • Vi jobber med avløpsledninger for Norsk Kyllings nye anlegg i Orkanger
  • Mardahl maskin grunnarbeid
  • En strekning på 1,3 km skal fylles opp ca 2 meter i høyden
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid

Kortreist og effektiv skogrydding - miljø i praksis!
Vi har startet på en av de største jobbene vi har hatt så langt; legging av rørledning fra Norsk Kyllings nye anlegg på Orkanger, langs Orkla og ut i Orkdalsfjorden.

Aller først skal det ryddes bort vegetasjon, og i stedet for å hugge ned og kjøre bort på tradisjonelt vis, maler vi heller opp trærne med en av våre impaktorer. Slik blir det så lite transport som overhode mulig. Etterhvert som skogen hugges, produseres det fortløpende lett komposterbar biomasse som skal brukes senere i prosjektet. Trærne helt ned mot elvekanten lar vi stå igjen.

Senere skal vi ved hjelp av 9000 m3 pukk lage en ca 2 meter høy fylling på toppen av elvebredden, og inne i fyllinga vil rørene bli liggende. Vi har gitt ønske om at dette til slutt skal bli en fin tursti. Den nye fyllinga vil bli dekket til mot elva med den komposterte biomassen - kortreist gjenbruk!

Se selv på filmen under:

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020