2 nye Cat 390FL i drift

Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
Der er de to maskinenene -ferdig sammenmontert
  • Mardahl Maskin utfører alt av grunnarbeid
  • Mardahl Maskin utførr rørhåndtering for Technip FMC

Da er 2 stk Cat 390FL overlevert fra Pon og ble øyeblikkelig tatt i bruk.

 Med moderne teknologi er støy og utslipp ytterligere redusert på disse maskinene, uten at det går utover ytelsene.
De nesten 550 hestekreftene kommer godt med i oppdragene disse maskinene skal settes til.
Med vekt på omlag 87 tonn snakker vi utstyr for de store jobbene.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020