1. rivingsoppdrag med rivingsmaskina

Mardahl Maskin utfører alt av rivingsarbeider med egen rivingsmaskin
Her er vi igang med riving av brannskadet 2-mannsbolig

Her foregår det riving av brannskadet 2-mannsbolig i Orkanger. Dette er den første jobben med rivingsmaskina vi akkurat har anskaffet til denne typen oppdrag.

Med bl. annet klo og magnet er det mulig å sortere fraksjoner langt mere effektivt og nøye.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020