Stakittgjerder

Salvesen & Thams har fått nytt gjerde ved sitt kontorbygg på Strandheim.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2020