Riving hus

Husbrann
Brannskadet hus

Fjerning av overbygget på brannskade huset i Nervikstunet er utført. Kjellermurene blir revet senere.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2020