Remegården

Remegården
Asfaltering pågår.
  • Remegården
  • Remegården
  • Remegården

Remegården går i svart. Vi er endelig i gang med asfaltering rundt Remegården. Gangsoner for publikum og grøntareal vestside og sørside ferdigstillels først.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2020