Kleivan boligfelt

Ny bru over Kvamsbekken

Fundamentene for brua til Kleivan boligfelt ble støpt ferdig før ferien.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2020